Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
marketer


    Chuyên ngành kinh tế
chợ từ mua bán
giám đốc phân phối
giám đốc tiêu thụ
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: xây dựng
phát thị viên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.