Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
masterwork
masterwork
['mɑ:stəwə:k]
danh từ
như masterpiece


/'mɑ:stəwə:k/

danh từ
kiệt tác, tác phẩm lớn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.