Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Oryctolagus


noun
Old World rabbits
Syn:
genus Oryctolagus
Hypernyms:
mammal genus
Member Holonyms:
Leporidae, family Leporidae
Member Meronyms:
European rabbit, Old World rabbit, Oryctolagus cuniculus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.