Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
pommader


[pommader]
ngoại động từ
bôi pomat
bôi sáp
Pommader ses cheveux
bôi sáp lên tócGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.