Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quá sức tưởng tượng


[quá sức tưởng tượng]
incredible; unbelievable; beyond belief; unimaginable
Tự cao quá sức tưởng tượng
Unbelievably self-important
Khu vườn của ông đẹp quá sức tưởng tượng
Your garden is incredibly/unbelievably beautiful
Giàu / ngu quá sức tưởng tượng
Wealthy/stupid beyond beliefGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.