Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scalene
scalene
['skeili:n]
tính từ
(toán học) lệch, không cân (tam giác)
scalene triangle
tam giác lệch
scalene muscle
cơ bậc thangkhông đều cạnh

/'skeili:n/

tính từ
(toán học) lệch
scalene triangle tam giác lệch
scalene muscle cơ bậc thang

Related search result for "scalene"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.