Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Sinanthropus


noun
genus to which Peking man was formerly assigned
Syn:
genus Sinanthropus
Hypernyms:
hominid


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.