Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snowiness
snowiness
['snouinis]
danh từ
sự phủ đầy tuyết, sự có nhiều tuyết


/'snouinis/

danh từ
sự phủ đầy tuyết, sự có nhiều tuyết

Related search result for "snowiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.