Chuyển bộ gõ


Từ điển Tiếng Việt (Vietnamese Dictionary)
túc khiên


Tội lỗi từ kiếp trước, theo Phật giáo: Túc khiên đã rửa lâng lâng sạch rồi (K).Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.