Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thermochemistry
thermochemistry
[,θə:mou'kemistri]
danh từ
nhiệt hoá học


/'θə:mou'kemistri/

danh từ
nhiệt hoá học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.