Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transvestism
danh từ
sự mặc quần áo của giới tính khác như một khuynh hướng tình dụctransvestism
[trænz'vestizəm]
danh từ
sự mặc quần áo của giới tính khác như một khuynh hướng tình dụcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.