Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
uniformiser


[uniformiser]
ngoại động từ
tương đồng hoá
Uniformiser les programmes
tương đồng hoá chương trình
làm cho đều
Uniformiser une teinte
làm cho đều một màu
phản nghĩa Diversifier.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.