Chuyển bộ gõ


Từ điển Hàn Việt (Korean Vietnamese Dictionary)
뽐 내다 (체하다)


Giả vờ, giả bộ, lên mặt, làm ra vẻ ta đây


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.