Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lord

lord
[lɔ:d]
danh từ
chúa tể, vua
lord of the manor
chủ trang viên
lord of the region
chúa tể cả vùng
vua (tư bản độc quyền nắm một ngành nào)
steel lord
vua thép
Chúa, Thiên chúa
Lord bless us
cầu Chúa phù hộ chúng ta
ngài, tướng công (tiếng tôn xưng người quý tộc, người có chức tước lớn, thượng nghị viện...)
My Lord
ngài, tướng công
The Lords
các thượng nghị sĩ Anh, thượng nghị viện Anh
huân tước
Lord quan chức cao cấp
the First Lord of the Admiralty
bộ trưởng Bộ Hải quân Anh
the Lord Mayor
ngài thị trưởng Luân Đôn
(thơ ca); (đùa cợt) đức ông chồng, đức lang quân ((cũng) lord and master)
drunk as a lord
(xem) drunk
good Lord!
trời ơi là trời!
Lord knows
chỉ có trời biết!
year of our Lord
năm dương lịch
to live like a lord
xem live
ngoại động từ
phong tước, ban tước, cho vào hàng quý tộc
nội động từ
to lord it over sb khống chế, sai khiến, sai bảo; ra oai, làm ra vẻ bề trên, hống hách
to be lorded over
bị khống chế, bị đè đầu cưỡi cổ


/lɔ:d/

danh từ
chủ đề, chúa tể, vua
lord of the manor chủ trang viên
lord of the region chúa tể cả vùng
vua (tư bản độc quyền nắm một ngành công nghiệp nào)
steel lord vua thép
Chúa, Thiên chúa
Lord bless us cầu Chúa phù hộ chúng ta
ngài, chúa công (tiếng tôn xưng người quý tộc, người có chức tước lớn, thượng nghị viện...)
The Lords các thượng nghị viện (ở Anh)
Lord Mayor ngài thị trưởng (thành phố Luân-ddôn)
My Lords thượng nghị viện (ở Anh)
(thơ ca);(đùa cợt) đức ông chồng, đức lang quân ((cũng) lord and master) !drunk as a lord
(xem) drunk

ngoại động từ
phong tước, ban tước, cho vào hàng quý tộc

nội động từ
to lord over; to lord it over khống chế, sai khiến, sai bảo; ra oai, làm ra vẻ bề trên, hống hách
to be lorded over bị khống chế, bị đè đầu cưỡi cổ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lord"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.