Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
absorbing
absorbing
[əb'sɔ:biη]
tính từ
hấp dẫn, làm say mê, làm say sưa
an absorbing story
câu chuyện hấp dẫn
to tell the story in an absorbing way
kể chuyện một cách hấp dẫn


/əb'sɔ:biɳ/

tính từ
hấp dẫn, làm say mê, làm say sưa
an absorbing story câu chuyện hấp dẫn
to tell the story in an absorbing way kể chuyện một cách hấp dẫn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "absorbing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.