Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abstruseness
abstruseness
[əb'stru:snis]
danh từ
tính khó hiểu
tính thâm thuý, tính sâu sắc


/æb'stru:snis/

danh từ
tính khó hiểu
tính thâm thuý, tính sâu sắc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.