Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adventuress
adventuress
[əd'vent∫əris]
danh từ
người đàn bà thích phiêu lưu mạo hiểm
mụ đầu cơ
mụ đại bợm, mụ gian hùng


/əd'ventʃəris/

danh từ
người đàn bà thích phiêu lưu mạo hiểm
mụ đầu cơ
mụ đại bợm, mụ gian hùng

Related search result for "adventuress"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.