Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aluminous
aluminous
[ə'lju:minəs]
tính từ
(thuộc) phèn; có phèn
(thuộc) alumin; có alumin


/ə'lju:minəs/

tính từ
(thuộc) phèn; có phèn
(thuộc) alumin; có alumin

Related search result for "aluminous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.