Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amnia
amnia
Xem amnion


/'æmniən/

danh từ, số nhiều amnia /'æmniə/
(y học) màng ối

Related search result for "amnia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.