Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anginous
anginous
[æn'dʒainəs]
Cách viết khác:
anginose
[æn'dʒainous]
tính từ
(y học) (thuộc) bệnh viêm họng


/æn'dʤainəs/ (anginose) /æn'dʤainouz/

tính từ
(y học) (thuộc) bệnh viêm họng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "anginous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.