Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apathetic
apathetic
[,æpə'θetik]
tính từ
không tình cảm, lãnh đạm, thờ ơ, hờ hững


/,æpə'θetik/

tính từ
không tình cảm, lãnh đạm, thờ ơ, hờ hững

Related search result for "apathetic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.