Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
appetizing




appetizing
['æpitaiziη]
Cách viết khác:
appetising
['æpitaiziη]
tính từ
làm cho ăn ngon miệng, làm cho khoái khẩu


/'æpitaiziɳ/

tính từ
làm cho ăn ngon miệng
ngon lành

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "appetizing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.