Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arrester-hook
arrester-hook
[ə'restəhuk]
danh từ
móc hãm của máy bay (móc vào dây cáp trên tàu sân bay khi hạ cánh)


/ə'restəhuk/

danh từ
móc hãm (của máy bay, để móc vào dây cáp trên tàu sân bay khi hạ cánh)

Related search result for "arrester-hook"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.