Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baccy
baccy
['bæki]
danh từ
(thông tục) thuốc lá


/'bæki/

danh từ
(thông tục) thuốc lá

Related search result for "baccy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.