Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
basal
basal
['beisl]
tính từ
cơ bản, cơ sở


/'beisl/

tính từ
cơ bản, cơ sở

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "basal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.