Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beach-rest
beach-rest
['bi:t∫rest]
danh từ
cái tựa lưng (dùng ở bãi biển)


/'bi:tʃrest/

danh từ
cái tựa lưng (dùng ở bãi biển)

Related search result for "beach-rest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.