Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beaker/bi:kə/

danh từ

cái cốc vại, cái chén tống

(hoá học) cốc đứng thành, cốc bêse


Related search result for "beaker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.