Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beery
beery
['biəri]
tính từ
(thuộc) bia; giống bia
sặc mùi bia; chếnh choáng hơi bia
beery voice
giọng sặc mùi bia


/'biəri/

tính từ
(thuộc) bia; giống bia
sặc mùi bia; chếnh choáng hơi bia
beery voice giọng sặc mùi bia

Related search result for "beery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.