Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beestings
beestings
['bi:stiηz]
danh từ số nhiều
sữa non của bò mới đẻ


/'bi:stiɳz/

danh từ số nhiều
sữa non của bò mới đẻ

Related search result for "beestings"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.