Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blotting-paper
blotting-paper
['blɔtiη'peipə]
danh từ
giấy thấm


/'blɔtiɳ,peipə/

danh từ
giấy thấm

Related search result for "blotting-paper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.