Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blurt out
blurt+out

[blurt out]
saying && slang
say without thinking, reply quickly
"I did it!" the boy blurted out, and he began to cry.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.