Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bonce
bonce
[bɔns]
danh từ
hòn bi to


/bɔns/

danh từ
hòn bi to

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bonce"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.