Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bottom drawer
bottom+drawer
['bɔtəmdrɔ:]
danh từ
ngăn tủ đựng quần áo cưới (chuẩn bị đi lấy chồng)


/'bɔtəmdrɔ:/

danh từ
ngăn tủ đựng quần áo cưới (chuẩn bị đi lấy chồng)

Related search result for "bottom drawer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.