Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
call-bell
call-bell
['kɔ:lbel]
danh từ
chuông để gọi


/'kɔ:lbel/

danh từ
chuông để gọi

Related search result for "call-bell"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.