Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cantor
cantor
['kæntɔ:]
danh từ
người điều khiển ca đoàn (trong nhà thờ)


/'kæntɔ:/

danh từ
người điều khiển ban ca (trong nhà thờ)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cantor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.