Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chariot

chariot
['t∫æriət]
danh từ
(sử học) xe ngựa (dùng để đánh trận hay chạy đua)
ngoại động từ
chở bằng xe ngựa


/'tʃæriət/

danh từ
(sử học) xe ngựa (dùng để đánh trận hay chạy đua)

ngoại động từ
chở bằng xe ngựa

Related search result for "chariot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.