Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
citation
citation
[sai'tei∫n]
danh từ
sự dẫn, sự trích dẫn
câu trích dẫn, đoạn trích dẫn
(pháp lý) trát đòi hầu toà
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) sự biểu dương, sự tuyên dương


/sai'teiʃn/

danh từ
sự dẫn, sự trích dẫn
câu trích dẫn, đoạn trích dẫn
(pháp lý) trát đòi hầu toà
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) sự biểu dương, sự tuyên dương

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "citation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.