Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
claimable
claimable
['kleiməbl]
tính từ
có thể đòi, có thể yêu sách; có thể thỉnh cầu


/'kleiməbl/

tính từ
có thể đòi, có thể yêu sách; có thể thỉnh cầu

Related search result for "claimable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.