Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
classiness
classiness
['klɑ:slis]
danh từ (từ lóng)
tính chất ưu tú; sự xuất sắc
hạng cừ


/'klɑ:slis/

danh từ (từ lóng)
tính chất ưu tú; sự xuất sắc
hạng cừ

Related search result for "classiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.