Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cock

cock
[kɔk]
danh từ
con gà trống
fighting cock
gà chọi
cock of the wood
gà rừng
chim trống (ở những danh từ ghép)
cock robin
chim cổ đỏ trống
người đứng đầu; người có vai vế nhất; đầu sỏ
cock of the walk
người vai vế nhất
cock of the school
học sinh ngang bướng nhất trường, đầu sỏ ở trường
chong chóng chỉ hướng gió ((cũng) weathercock)
vòi nước
kim (của cái cân)
cò súng
at full cock
sẵn sàng nổ cò (súng)
at half cock
gần sẵn sàng nổ cò (súng)
(thô tục) cái buồi, con cặc
mép mũ vểnh lên; đầu mũ hếch lên
cái liếc, cái nháy mắt
to look at somebody with a cock in one's eye
liếc nhìn ai
as proud as a cock on his own dunghill
(tục ngữ) chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
old cock
cố nội, ông tổ (gọi người thân)
that cock won't fight
cái mẹo đó không ăn thua; kế hoạch đó không ăn thua; lý lẽ đó không nước gì
cock-and-bull story
chuyện bịa đặt, chuyện vẽ vời
to live like fighting cocks
thích ăn món ngon vật lạ
ngoại động từ
lên cò súng
vểnh lên, hếch lên, dựng lên
to cock one's ears
vểnh tay lên (để nghe)
to cock one's nose
hếch mũi lên (tỏ vẻ khinh bỉ)
to cock one's hat
đội mũ lệch, vểnh mép mũ lên
nháy nháy ai; liếc nhìn ai
to cock a snook
hếch mũi ra vẻ xem thường
nội động từ
vểnh lên
vênh váo ra vẻ thách thức
danh từ
đống rơm (cỏ khô... ở cánh đồng)


/kɔk/

danh từ
con gà trống
fighting cock gà chọi
cock of the wood gà rừng
chim trống (ở những danh từ ghép)
cock robin chim cổ đỏ trống
người đứng đầu; người có vai vế nhất; đầu sỏ
cock of the walk người vai vế nhất
cock of the school học sinh ngang bướng nhất trường, đầu sỏ ở trường
chong chóng (chỉ chiều) gió ((cũng) weathercock)
vòi nước
kim (của cái cân)
cò súng
at fult cock sẵn sàng nổ cò (súng)
at half cock gần sẵn sàng nổ cò (súng)
(từ lóng), tục cái buồi, con cặc
mép mũ vểnh lên; đầu mũ hếch lên
cái liếc, cái nháy mắt
to look at somebody with a cock in one's eye liếc nhìn ai !as pround as a cock on his own dunghill
(tục ngữ) chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng !old cock
cố nội, ông tổ (gọi người thân) !that cock won't fight
cái mẹo đó không ăn thua; kế hoạch đó không ăn thua; lý lẽ đó không nước gì

ngoại động từ
lên cò súng
vểnh lên, hếch lên, dựng lên
to cock one's ears vểnh tay lên (để nghe)
to cock one's nose hếch mũi lên (tỏ vẻ khinh bỉ)
to cock one's hat đội mũ lệch, vểnh mép mũ lên
nháy nháy ai; liếc nhìn ai

nội động từ
vểnh lên
vênh váo ra vẻ thách thức !to cock a snook
(xem) snook

danh từ
đống rơm (cỏ khô... ở cánh đồng)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cock"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.