Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coke

coke
[kouk]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) (như) coca-cola
than cốc
ngoại động từ
luyện (than đá) thành than cốc


/kouk/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) (như) coca-cola
than cốc

ngoại động từ
luyện (than đá) thành than cốc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "coke"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.