Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
concrete-mixer
concrete-mixer
['kɔηkri:t 'miksə]
danh từ
máy trộn bê tông


/'kɔnkri:t'miksə/

danh từ
máy trộn bê tông

Related search result for "concrete-mixer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.