Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conundrum
conundrum
[kə'nʌndrəm]
danh từ
câu đố
câu hỏi hắc búa


/kə'nʌndrəm/

danh từ
câu đố
câu hỏi hắc búa

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.