Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dairy-farm
dairy-farm
['deərifɑ:m]
danh từ
trại sản xuất bơ sữa


/'deərifɑ:m/

danh từ
trại sản xuất bơ sữa

Related search result for "dairy-farm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.