Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
datura
datura
[də'tjuərə]
danh từ
(thực vật học) cây cà độc dược


/də'tjuərə/

danh từ
(thực vật học) cây cà độc dược

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "datura"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.