Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dearth
dearth
[də:θ]
danh từ
sự thiếu, sự khan hiếm
a dearth of workmen
sự thiếu nhân công
sự đói kém
in time of dearth
trong thời kỳ đói kém


/də:θ/

danh từ
sự thiếu, sự khan hiếm
a dearth of workmen sự thiếu nhân công
sự đói kém
in time of dearth trong thời kỳ đói kém

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dearth"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.