Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deflate

deflate
[di'fleit]
ngoại động từ
tháo hơi, xả hơi; làm xì hơi, làm xẹp
(tài chính) giải lạm phát
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giảm giá, hạ giáhạ hạng; hạ cấp (của ma trận)

/di'fleit/

ngoại động từ
tháo hơi, xả hơi; làm xì hơi, làm xẹp
(tài chính) giải lạm phát
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giảm giá, hạ giá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "deflate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.