Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dement
dement
[di'ment]
ngoại động từ
làm phát điên, làm loạn trí, làm cuồng lên


/di'ment/

ngoại động từ
làm phát điên, làm loạn trí, làm cuồng lên

Related search result for "dement"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.