Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
depict

depict
[di'pikt]
ngoại động từ ((cũng) depicture)
vẽ
mô tả, miêu tả


/di'pikt/

ngoại động từ ((cũng) depicture)
vẽ
tả, miêu tả

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "depict"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.