Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disabuse
disabuse
[,disə'bju:z]
ngoại động từ
làm cho hết mù quáng, làm cho tỉnh ngộ


/,disə'bju:z/

ngoại động từ
làm cho hết mù quáng, làm cho hết sai lầm, làm cho tỉnh ngộ

Related search result for "disabuse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.